O kanceláři

JUDr. Světlana Kazaková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 1999. Rovněž 3 roky studovala práva na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci. V advokacii působila nejdříve jako advokátní koncipientka a nyní vykonává advokacii jako samostatná advokátka.

Zásady, kterými se advokátní kancelář řídí:

  • poskytovat špičkovou odbornou práci
  • individuální přístup ke každému klientovi
  • nacházet nestandardní způsoby řešení
  • vytvářet alternativy způsobu řešení jako součást procesu vyjednávání
  • soustředit se na zájem klienta, ne na postoje stran
  • elegantní řešení zvyšuje úspěch ve věci
  • nejlepší řešení sporu je prevence sporu